torsdag 12. mai 2011

!

''the gratest thing you will ever learn,

is just to love,

And be loved in return''


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar